Algemene voorwaarden

Prijsopgave

Alle prijsopgaven die door Tidbits Utrecht worden gedaan in offertes, zijn zonder inbegrip van BTW. Voor voeding en non-alcoholische dranken geldt het BTW-tarief van 9%, voor inzet van personeel, alcohol, huur van goederen en bezorgkosten geldt het BTW-tarief van 21%.

Aanbetaling

Zodra de opdracht definitief is bevestigd, stuurt Tidbits Utrecht een voorschotfactuur aan de opdrachtgever.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van geplaatste en door Tidbits Utrecht bevestigde opdrachten is mogelijk zolang de betreffende opdracht nog niet in productie is genomen en onder de hierna te noemen voorwaarden:

  • annulering door de klant geschiedt schriftelijk per brief of email, graag met opgaaf van redenen;
  • bij annulering tot vijf werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van levering van de bestelde producten worden er aan de klant geen kosten in rekening gebracht;
  • bij annulering tot 48 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zullen de door Tidbits Utrecht gemaakte kosten voor het uitvoeren van de betreffende opdracht bij de klant in rekening worden gebracht;
  • bij annulering binnen 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering zal Tidbits Utrecht factureren alsof de opdracht is uitgevoerd
  • voor kookworkshops geldt dat het aantal deelnemers dat aan Tidbits Utrecht is doorgegeven en dat door Tidbits Utrecht is bevestigd, in rekening wordt gebracht bij de opdrachtgever.
  • voor kookworkshops geldt een minimum aantal te factureren deelnemers van 6.
  • wijzigingen in het aantal deelnemers voor kookworkshops kunnen tot 2 dagen voor de workshopdatum zonder kosten worden doorgegeven. Daarna wordt door Tidbits Utrecht het bevestigde deelnemersaantal gehanteerd.